dimarts, 7 de juny de 2011

Dades meteorològiques del mes de maig

En conjunt ha estat un més sec, amb poca quantitat de precipitació i bastant càlid. El darrer dia del mes es va formar una tempesta que a Pòrtol va deixar 20,2 mm.
Resum de les dades meteorològiques més rellevants a Pòrtol:
Temperatura màxima: 29 ºC el dia 24
Temperatura mínima: 12,2 ºC el dia 11
Temperatura mitja del mes: 19,4 ºC
Precipitació: 3 dies amb 25,4 L/m2 recollits.
Acumulats any: 184,5 L/m2
Veure el resum diari.
anar a dalt