dimarts, 20 de maig de 2014

Resum meteorológic abril 2014

AEMET. Avanç climatològic mensual del mes d'abril a les Balears.
Resum de les dades meteorològiques del mes d'abril a Pòrtol (Marratxí):
Temperatura màxima: 25,2 ºC el dia 19
Temperatura mínima: 8,2 ºC el dia1
Temperatura mitja: 15,9 ºC
Precipitació: 5 dies amb  37 mm.
Acumulats any:  132,2 mm.
Cop de vent màxim: 55 km/h el dia 25
anar a dalt