dijous, 8 de gener de 2015

Resum meteorològic desembre 2014 i resum pluviomètric de l'any 2014 a Pòrtol

AEMET. Avanç climatològic mensual del mes de desembre a les Balears.

Resum de les dades meteorològiques del mes de desembre a Pòrtol (Marratxí):
Temperatura màxima: 17,2 ºC el dia 19
Temperatura mínima: 4,4 ºC el dia 26
Temperatura mitja: 10,7 ºC
Precipitació: 10 dies amb  49 mm.
Acumulats any:  444,2 mm.
Cop de vent màxim: 68 km/h el dia 9
Veure el resum diari.

Pluviometria de l'any 2014 a Pòrtol:
Gener: 48 mm
Febrer: 30,8 mm.
Març: 16,4 mm.
Abril: 37 mm.
Maig: 45,4 mm.
Juny: 15,8 mm.
Juliol: 0 mm.
Agost: 10,8 mm.
Setembre: 56,4 mm.
Octubre: 15 mm.
Novembre: 119,6 mm.
Desembre: 49 mm.
TOTAL: 444,2 litres per metre quadrat
Veure el resum de l'any 2014 a Pòrtol.
anar a dalt